KEUren VAN GROTE BEDRIJFSGEBOUWEN

Tony Naessens

Pastoor Verrieststraat 83

8570 Ingooigem (Anzegem)

West-Vlaanderen

TEL 056/ 77.56.64

GSM 0475/ 47.44.40

www.tonynaessens.be

 

BTW† BE 0770.027.471

Erk.nr. EP07760

KPRV-20111017-00019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controle van scheiding afvalwater in† verband met milieuvergunning.

Het opmaken van as-built plan riolering.

Het in kaart brengen van alle afvoer leidingen (RWA en DWA) grijs water en zwart water.

Dit alles gebeurt via rooktest, geluidstest, of camera inspectie.

 

Vlarem-milieuwetgeving: bedrijfsafvalwater

Welke voorwaarden gelden er voor de lozing van afvalwater door bedrijven? Verschillen die per sector? In Vlarem II worden de definities gegeven die de juridische behandeling van afvalwater en afvalwaterlozingen bepalen.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:

 bedrijfsafvalwater en koelwater;

 afvalwater afkomstig van afvalwaterzuiveringsinstallaties;

huishoudelijk afvalwater..

Voorwaarden

Voor elk van de categorieŽn afvalwater zijn algemene en sectorale lozingsnormen vastgesteld.

De algemene voorwaarden zijn op alle lozingen van toepassing en kunnen aangevuld worden met bijzondere voorwaarden (in functie van gebiedsgerichte verscherping of specifieke omstandigheden).

Een belangrijke algemene bepaling is bijvoorbeeld: het is verboden hemelwater te lozen in de openbare riolering wanneer het technisch mogelijk of noodzakelijk is dit hemelwater gescheiden van het afvalwater te lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater.

De sectorale voorwaarden gelden voor specifieke industriŽle sectoren. Op basis van de beste beschikbare technieken willen zij een praktisch haalbare set van emissienormen aangeven.

Hierbij wordt rekening gehouden met:

 het al dan niet aanwezig zijn van gevaarlijke stoffen

 de lozingsplaats: lozing in de openbare riolering (zone A, B of C) , een oppervlaktewater of in een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater.

 

De keuring spitst zich vooral toe op de scheiding tussen RWA (hemelwater) en DWA (afvalwater):

Daken en verharde oppervlakken mogen niet zonder meer op het DWA worden aangesloten. In eerste instantie dienen volgende stappen doorlopen te worden

(ďLadder van LansinkĒ), in volgorde van prioriteit:

 

 

1 Opvang in hemelwaterput voor hergebruik

2 Infiltratie op eigen terrein

3 Buffering met vertraagd lozen

4 Lozing in het RWA

 

 

 

Top