Meestgestelde vragen

Tony Naessens

Pastoor Verrieststraat 83

8570 Ingooigem (Anzegem)

West-Vlaanderen

TEL 056/ 77.56.64

GSM 0475/ 47.44.40

www.tonynaessens.be

 

BTW† BE 0770.027.471

Erk.nr. EP07760

KPRV-20111017-00019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krijg ik het certificaat onmiddellijk ter plaatse?

Neen, dat is ook onmogelijk want de energiedeskundige zal al op zijn bureel alle verzamelde gegevens moeten inbrengen in de online certificatiesoftware, om het kengetal te berekenen en het EPC op te maken.

 

Moet ik de energiedeskundige betalen op† het ogenblik dat deze aan huis komt?

Neen, op het ogenblik dat u de offerte goedgekeurd heeft zal u onmiddellijk een factuur ontvangen. U dient het verschuldigde bedrag over te schrijven op het vermelde rekeningnummer. Het EPC zal u pas overhandigd worden op het ogenblik dat de factuur voldaan is.

 

Wat is de leveringstermijn?†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Standaard zal de leveringstermijn rond de 4 dagen bedragen.

 

Hoe lang is een energieprestatiecertificaat geldig ?

Het EPC blijft 10 jaar geldig. Wanneer de wooneenheid opnieuw verkocht of verhuurd wordt binnen deze geldigheidstermijn van tien jaar, moet geen nieuw EPC opgemaakt worden.

 

Wat gebeurt er met het certificaat wanneer ik mijn woning verkoop of verhuur ?

In geval van verkoop wordt het EPC aan de nieuwe eigenaar overgedragen. In geval van verhuur zal de huurder een kopij van het EPC krijgen.

 

Wanneer ik aanpassingen gedaan heb aan mijn woning, moet ik dan een nieuw certificaat laten opstellen ?

Neen, zolang het certificaat geldig is moet u geen nieuw certificaat laten opstellen. Wanneer inmiddels in de woning maatregelen zijn doorgevoerd waardoor het gebouw energiezuiniger is geworden, bijvoorbeeld het vervangen van enkel glas door isolerend glas, het aanbrengen van dakisolatie, het plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler, ... kan de eigenaar er baat bij hebben om een nieuw energieprestatiecertificaat te laten opmaken. Het nieuwe energieprestatiecertificaat zal dan een betere score geven en er is dus een betere verkoop- of huurprijs te bekomen.

 

Ik heb een recente woning en beschik reeds over een energieprestatiecertificaat van bij de nieuwbouw. Moet ik een nieuw certificaat laten opstellen ?

Neen, indien de woning recent werd gebouwd zodat reeds een energieprestatiecertificaat bij bouw beschikbaar is, moet geen EPC voor verkoop en verhuur van woongebouwen opgemaakt worden zolang het EPC voor nieuwbouw geldig is, zijnde 10 jaar.

 

Ik verhuur reeds een woning, heb ik vanaf 1 januari 2009 een EPC nodig ?

Als u nu een woning verhuurt ťn het huurcontract wordt niet vernieuwd na 1 januari 2009 ťn de huurder blijft dezelfde, dan moet u geen EPC laten opmaken. Indien u na 1 januari 2009 wel een nieuwe huurder krijgt, dan moet u wel een EPC laten opmaken. 

 

Moet een onbewoonbaar verklaarde woning ook een EPC hebben als het verkocht wordt ?

Voorlopig is dit nog wel verplicht, maar dit werd voorgelegd aan de Raad van State voor advies tot wijziging. Men wil geen verplichting meer opleggen voor verkoop van residentiŽle gebouwen die door de burgemeester onbewoonbaar verklaard werden. Verwacht wordt dat er tegen het einde van 2008 de definitieve beslissing genomen wordt. 

 

Moet ik voor de verhuring van mijn vakantiewoning of - appartement ook een EPC hebben?

De Vlaamse Regering heeft principieel beslist dat een EPC voor residentiŽle gebouwen die verhuurd worden enkel dient opgemaakt te worden:

-in geval van gewone huur, voor zover het gaat over een verhuur over een periode van meer dan twee maanden.

-in het geval van woninghuur (woninghuur is van toepassing op een woning die voor de huurder zijn hoofdverblijfplaats is).

Concreet betekent dit dat vakantiewoningen, waarvan de huurovereenkomsten voor minder dan twee maanden worden gesloten, niet over een EPC dienen te beschikken.

.

 

Wat moet ik doen als ik een EPC wil laten opmaken, maar niet tijdig een energiedeskundige vind die tijd heeft om een EPC te komen opmaken?

In dat geval moet u een aantal documenten kunnen voorleggen die bewijzen dat u inspanningen geleverd hebt om in orde te zijn met de regelgeving (bijvoorbeeld e-mails, contactgegevens, prijsaanvragen,...)

Het is zeer belangrijk een schriftelijke bevestiging te hebben van de energiedeskundigen, waarin verklaard wordt dat het EPC niet tijdig kon geleverd worden. De woninginspectie zal in ieder geval achteraf moeten uitgevoerd worden en het epc zal post factum moeten afgeleverd worden.

 

Kan ik het EPC aftrekken van mijn belastingen?

Neen, u kan de kostprijs van het EPC niet inbrengen in uw belastingaangifte.

 

Mag de kostprijs van het EPC worden doorgerekend aan de huurder?

De Vlaamse overheid legt hier geen regelgeving op. Als huurder zal u zich moeten wenden tot de eigenaar van de woning.

 

Is het EPC dat bij nieuwbouw afgeleverd wordt, hetzelfde als het EPC dat opgemaakt wordt bij de verkoop en verhuur van bestaande woningen?

Neen. Het EPC bij nieuwbouw en grote verbouwingen bevat andere gegevens dan het EPC bij verkoop en verhuur en het ziet er ook anders uit. Het EPC dat afgeleverd wordt na nieuwbouw en verbouwingen kan wel gebruikt worden bij de verkoop en verhuur van de nieuwgebouwde of verbouwde woning. Als u dus een EPC voor nieuwbouw gekregen hebt, dan kan u dat EPC ook gebruiken wannneer u uw woning later wil verhuren of verkopen (binnen de geldigheidstermijn van 10 jaar) hoeft u geen nieuw certificaat aan te vragen.

Top